پیام
  • Attention no standard shopper group set
  • Attention no standard shopper group set
Back to: اسباب بازی های بزرگسالان

اتللو 8*8

PDFچاپایمیل
(جوجه را آخر پاییز میشمارند)
توصیف

مواظب باشید! با یک حرکت اشتباه ممکن است به سادگی دردام همبازی خود بیفتید. اما همچنان استراتژی شما در این بازی میتواند کمکتان کند. یک بازی دو نفره جذاب برای افرادی که عاشق نقشه کشیدن هستند. شما در این بازی باید تلاش کنید...