به تویز
  • تماس با ما
  • نقشه سایت
  • صفحه نخست

ارتباط آموزش با زندگي روزمره كودك: عملگرايي ديوئي

ارتباط آموزش با زندگي روزمره كودك: عملگرايي ديوئي "آنقدر نگران اين هستيم كه كودك در آينده چه كسي مي...

نمايشگاه آثار هنرمندان-مادر دريا

"گالري - قصه" موزه عروسك و فرهنگ ايران برگزار مي كند: نمايشگاه آثار هنرمندان بر اساس باورهاي مردم جن...

دوره آموزشي بازي هاي حركتي هدفمند،تابستان ٩٨

هفتمين دوره بين المللي بازي هاي حركتي هدفمند و ورزش كودكان: آموزش طراحي و اجراي بازي هاي حركتي هدفمن...

كارگاه بازي كنيم، اسباب بازي بسازيم

كارگاه هاي تابستاني بخش اسباب بازي موزه عروسك هاي ملل برگزار مي كند: كارگاه "بازي كنيم، اسباب بازي ب...

رويا پارك، پارك خطاي ديد

رويا پارك، اولين پارك خطاي ديد ايران است كه به تازگي در موزه دارآباد افتتاح شده است و مناسب عكاسي ها...

  • ارتباط آموزش با زندگي روزمره ك...

  • نمايشگاه آثار هنرمندان-مادر در...

  • دوره آموزشي بازي هاي حركتي هدف...

  • كارگاه بازي كنيم، اسباب بازي ب...

  • رويا پارك، پارك خطاي ديد

 

عضو خبرنامه به تویز شوید